Články

Úrad práce, s.r.o.

Na Slovensku máme dlhodobo nezamestnanosť nad 13,5%, resp. približne 370.000 nezamestnaných evidovaných na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Táto inštitúcia zriadená pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny má „v predmete vykonávanej činnosti“ aj oblasti služieb zamestnanosti, najmä sprostredkovanie vhodného zamestnania, poskytovanie poradenských služieb, vzdelávanie a príprava pre trh práce.

Chceme bohaté a bohatšie Slovensko ?

Za 20 rokov samostatného Slovenska sme ani jeden rok hospodárenia nedosiahli výsledok, aby príjmy štátu boli vyššie ako výdavky, alebo aspoň výdavky rovné príjmom. Na to, aby vládnuci politici nevypadali hlúpo pred občanmi, častejšie používajú voči verejnosti percentá. Percento ekonomického rastu, percento rastu HDP. A porovnáva sa obdobie súčasné voči minulému, resp. medziročný rast/pokles. Nikto z politikov nepovie holú pravdu, že „gazdovali“ sme zle a požičiavame si peniaze na chod štátu od našich detí a vnúčat. Pričom rok čo rok sa dlh nabaľuje.

Slovensko krváca alebo ako sa bača stará o ovce v stáde

Môžeme čítať a počuť týždeň čo týždeň, aká je slovenská politika, akí sú slovenskí politici. Ako politici  „bojujú“ o slovenského voliča napravo, naľavo, v strede. Ako realizujú svoje programy v prospech blaha slovenského občana. Aká je neotrasiteľná pozícia vládnucej strany SMER-SD. Ako sa rozpadá a spája pravica. Ako chce opozícia (aká ?) bojovať proti Ficovi a odstaviť ho od moci, lebo… Len akosi málo počuť, že táto na prírodu nádherná a bohatá krajina v srdci Európy viac a viac krváca. A jej občania strácajú vieru v samých seba a svoje schopnosti !

Ako znížiť nezamestnanosť ?

Univerzálnosť Zákonníka práce pre všetky druhy pracovných vzťahov a typov zamestnancov nie je možná. Verejný sektor potrebuje iné pravidlá v politike zamestnanosti ako súkromný sektor. Verejný sektor poskytuje služby, na ktorého činnosti má zákonmi stanovené príjmy (dane, odvody, poplatky). Tieto činnosti bude vykonávať bez ohľadu na to, či sa darí alebo nedarí podnikateľom. Súkromný sektor je tu najmä preto, aby generoval majiteľom pridanú hodnotu (časť je ziskom).

Kto nám pomôže, keď si nepomôžeme sami ?

Prečo si stále myslíme, že niekto cudzí, iný štát alebo spoločenstvo štátov, bude obyvateľom Slovenska mať záujem zvyšovať životnú úroveň sám od seba ? Čo to máme po roku 1989 za „demokratických“ politikov, ktorí najjednoduchšie čo vedia je zvyšovať dane, odvody a poplatky, predávať majetky, podporovať zahraničných investorov na úkor vlastných podnikajúcich občanov, neefektívne a draho riadiť štát a rok čo rok nás zadlžovať o miliardy eur a tváriť sa, že je to OK ?