Články

Váhostav-SK – život v podmienke. Dokedy?

Po prijatí a schválení ozdravného plánu veriteľmi a potvrdení súdom, začína „nový život“ Váhostavu-SK – život na podmienku. Je to šanca, no znamená súčasne veľa prekážok a veľa podmienok, ktoré bude musieť spoločnosť splniť a plniť. Je to určite lepšie riešenie pre firmu a pre jej zamestnancov ako by bol doživotný trest, (konkurz), a teda definitívny koniec (likvidácia firmy a jej výmaz z obchodného registra). Lenže…