Dopredu som vďačný za váš záujem, dôveru a podporu. Môj záujem sa verejne angažovať vyplýva z potreby, ktorou je najmä nespokojnosť kto a ako nám vládne a kam sa uberá krajina a spoločnosť. Moji priatelia, spolupracovníci, či obchodní partneri dnes už nahlas hovoria, že takto Slovensko nemôže pokračovať ďalej.

Vaša podpora mi bude dávať priestor na to, aby som aktívne prezentoval, obhajoval a realizoval krok za krokom potrebné zmeny najmä  v ekonomickej oblasti riadenia štátu. Preto vás milí priaznivci, sympatizanti a voliči zdvorilo žiadam:

zdieľajte lajkujte informujte šírte propagujte prispievajte komentujte

moju webovskú stránku dluzansky.sk, blogy, komentáre a príspevky na sociálnych sieťach, blogoviskách, internetových portáloch. Jednoducho komunikujte so mnou, medzi sebou, medzi svojimi komunitami, v rámci svojich priateľstiev, záujmových skupín, či rodín s cieľom podporiť ma.

Ďakujem všetkým tým ľuďom, ktorí mi doteraz pomáhali, aby sa podaril tento politický startup rozbehnúť, úspešne rozvíjať, realizovať a dosiahnuť pozitívny výsledok – zmeny vo fungovaní a riadení štátu.

Ďakujem vám !