Mojím cieľom je efektívna práca pre rast životnej úrovne občanov a prosperity štátu.