Rast životnej úrovne občanov

  1. Platí základné pravidlo: „len keď sa bude dariť štátu (prosperita), môže sa dariť väčšine občanov“.
  2. Štát má vytvárať podmienky pre lepší život občanov a zabezpečovať efektívne fungovanie štátu a poskytovať kvalitné a dostupné služby občanom a tvorcom hodnôt.

    rast

  3. Prosperujúcemu štátu sa bude dariť len vtedy, keď viac peňazí ostane občanom a tvorcom hodnôt.
  4. Podmienkou na zvyšovanie životnej úrovne väčšiny občanov je znižovanie výdavkov na prevádzku štátu.
  5. Korupcia, klientelizmus, tunelovanie, rozkrádanie, plytvanie, prebujnená byrokracia a administratíva štátu majú za následok nemožnosť rastu životnej úrovne väčšiny občanov a zbytočné zadlžovanie štátu pre svoj bežný chod, bez možnosti mať dostatok peňazí na investície pre lepšiu budúcnosť.
  6. Len ďalšie a ďalšie reformy s cieľom zlacniť prevádzku a fungovanie štátu môžu priniesť pozitívne benefity občanom a tvorcom hodnôt.
  7. Len neustálym vzdelávaním sa každého občana sa môže zlepšovať a zvyšovať životná úroveň a prosperita štátu.
  8. Byť solidárny a sociálny je kvalitatívne a hodnotovo omnoho viacej ako ponúkať sociálne balíčky z peňazí nás všetkých.