Prosperita štátu

 1. Každoročné zadlžovanie štátu (deficit verejných financií) nemôže z dlhodobého hľadiska zabezpečiť prosperitu štátu.
 2. Platí pravidlo: „keď je chudobný štát je chudobný aj občan, resp. väčšina občanov“.
 3. Vždy budú príležitosti i hrozby – ich prítomnosť je hnacím motorom byť úspešným, priemerným alebo neúspešným a bez perspektívy.
 4. SWOT analýza štátu:

  EPSON MFP image

  SWOT analýza štátu

 5. Potenciál na prosperitu bude mať Slovensko len za predpokladu reforiem a zlepšovania sa.
 6. Prosperujúcemu štátu sa bude dariť len vtedy, keď viac peňazí ostane občanom a tvorcom hodnôt.
 7. Štát má vytvárať podmienky pre podnikanie a priniesť reguláciu všade tam, kde z objektívnych príčin by trh fungoval málo efektívne alebo by viedol k monopolizácii a teda zvýhodňovaniu jednej skupiny tvorcov hodnôt na úkor iných.