články z blogov na ktorých publikujem

Váhostav-SK – život v podmienke. Dokedy?

Po prijatí a schválení ozdravného plánu veriteľmi a potvrdení súdom, začína „nový život“ Váhostavu-SK – život na podmienku. Je to šanca, no znamená súčasne veľa prekážok a veľa podmienok, ktoré bude musieť spoločnosť splniť a plniť. Je to určite lepšie riešenie pre firmu a pre jej zamestnancov ako by bol doživotný trest, (konkurz), a teda definitívny koniec (likvidácia firmy a jej výmaz z obchodného registra). Lenže…

Úrad práce, s.r.o.

Na Slovensku máme dlhodobo nezamestnanosť nad 13,5%, resp. približne 370.000 nezamestnaných evidovaných na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Táto inštitúcia zriadená pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny má „v predmete vykonávanej činnosti“ aj oblasti služieb zamestnanosti, najmä sprostredkovanie vhodného zamestnania, poskytovanie poradenských služieb, vzdelávanie a príprava pre trh práce.

Chceme bohaté a bohatšie Slovensko ?

Za 20 rokov samostatného Slovenska sme ani jeden rok hospodárenia nedosiahli výsledok, aby príjmy štátu boli vyššie ako výdavky, alebo aspoň výdavky rovné príjmom. Na to, aby vládnuci politici nevypadali hlúpo pred občanmi, častejšie používajú voči verejnosti percentá. Percento ekonomického rastu, percento rastu HDP. A porovnáva sa obdobie súčasné voči minulému, resp. medziročný rast/pokles. Nikto z politikov nepovie holú pravdu, že „gazdovali“ sme zle a požičiavame si peniaze na chod štátu od našich detí a vnúčat. Pričom rok čo rok sa dlh nabaľuje.